در صورت تمایل برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در نظر داشته باشید که مدارک و مشخصات زیر مورد نیاز می‌باشد:

  • کپی شناسنامه صفحه اول و صفحه توضیحات (در صورت داشتن توضیحات)
  • کپی و اصل کارت ملی تمام اعضا
  • انتخاب و معرفی ۵ نام برای شرکت که کاملا ایرانی باشند به ترتیب اولویت
    • از اسامی ائمه اطهار، بانکها، اسامی مربوط به سپاه پاسداران ایران و این قبیل اسامی استفاده نشود
  • مشخص کردن دقیق نوع فعالیت شرکت (موضوع فعالیت شرکت)
  • آدرس شرکت همراه با کدپستی و تلفن همراه و ثابت
  • مشخص کردن تعداد سهم الشرکه افراد از ۱۰۰ سهم
  • معرفی دارندگان حق امضا
  • اعضا هیت مدیره شاغل هیچ ارگان دولتی نباید باشند