تهران، میدان توحید، خیابان توحید

بن بست فرهادیه، پ ۳، واحد ۴۳

ارسال پیام شما به

edari.nastooh@gmail.com

پاسخگوی سوالات شما

۶۶۵۹۴۰۱۵ - ۶۶۵۶۵۵۸۲ - ۶۶۹۱۳۵۸۳

1. برای اخذ گواهینامه خدمات مدیریت طرح، از آنجا که در حال حاضر و بر اساس بخشنامه های موجود مدیریت طرح جزء خدمات مشاوره محسوب می شود، چنانچه اساسنامه شرکت دلالت بر خدمات مشاوره داشته باشد ، مدیریت طرح نیز یکی از خدمات آن شرکت است و ضرورتی به ذکر کلمه مدیریت طرح در اساسنامه نیست. لیکن اساسنامه نبایستی مغایر با کار مدیریت طرح باشد.

2. در مدیریت طرح مدرک تحصیلی مدیر پروژه بایستی حداقل کارشناسی ارشد در اولویت های ۱ و۲ در تخصص مورد تقاضا باشد و تجربه وی بایستی حداقل ده سال مدیریت پروژه در یکی از تخصص های گروه مورد تقاضا باشد. سوابق عضویت هیأت مدیره یا هرگونه مدیریت دیگر بعنوان سابقه مدیر پروژه قابل قبول نیست. همچنین سوابق مدیر پروژه در دستگاه اجرایی حداکثر تا سقف ۴ سال قابل قبول است.

0 +
سال تجربه
0 +
عضو متخصص
0 +
مشتری فعلی
0 +
پروژه موفق
0 %
درصد رضایت

مدارک لازم برای صلاحیت مدیریت طرح

  • 3. در مدیریت طرح کارشناس کنترل پروژه باید از رشته های مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی یا مدیریت ساخت یا عمران و یا رشته های مهندسی مندرج در گروه مورد تقاضا انتخاب شود. کارشناس کنترل پروژه بایستی حداقل هشت سال تجربه کاری در کنترل پروژه یا مدیریت پروژه در شرکته ای مشاوره، و یا دستگاه اجرایی داشته باشد

    4.. در مدیریت طرح کارشناس امور حقوقی و قراردادها باید از رشته های حقوق و حسابداری و یا رشته های مندرج در تخصص مورد تقاضا انتخاب شود. کارشناس امور حقوقی بایستی حداقل هشت سال تجربه کاری در زمینه امور حقوقی و قراردادها در شرکتهای مشاوره، پیمانکاری و یا دستگاه اجرایی داشته باشد.

×