تهران، میدان توحید، خیابان توحید

بن بست فرهادیه، پ ۳، واحد ۴۳

ارسال پیام شما به

edari.nastooh@gmail.com

پاسخگوی سوالات شما

۶۶۵۹۴۰۱۵ - ۶۶۵۶۵۵۸۲ - ۶۶۹۱۳۵۸۳

 شرکت انفورماتیکی، شرکتی است با موضوع فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات که به طور قانونی ثبت شده است. شرکت­های انفورماتیکی از سال ۱۳۶۸ مشمول اخذ رتبه انفورماتیک شده­ اند. گرید انفورماتیک، سطح کیفی و کمی شرکت­های فعال در عرصه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور را نشان می­دهد. مرجع صدور رتبه بندی انفورماتیک، معاونت برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری یا همان شورای عالی انفورماتیک سابق است.

0 +
سال تجربه
0 +
عضو متخصص
0 +
مشتری فعلی
0 +
پروژه موفق
0 %
درصد رضایت

مدارک لازم برای اخذ احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیک

 • 2 – 1- اعتبار گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی یک سال است.

  ۲ – ۲- شرکت های واجد شرایط، پس از ارائه اظهارنامه مالیاتی آخرین سال مالی، تکمیل فرم های الکترونیکی و ارسال سایر مدارک می توانند نسبت به درخواست رتبه بندی و اخذ گواهی مربوطه اقدام نمایند.

  تبصره ۱: ضروری است اظهارنامه مالیاتی توسط اداره امور مالیاتی تایید شده باشد.

  2 – 3-  شرکتهای تازه تأسیس و یا شرکت هایی که به دلیل رکود فعالیت در سال های گذشته فاقد اظهارنامه مالیاتی باشند، به شرط دارا بودن شرایط مندرج در مواد 1 و 3 این آیین نامه می توانند صرفا با ارائه فهرست بیمه یک ماه اخیر، حداکثر در ۲ رشته فعالیت، رتبه ۷ دریافت نمایند.

  تبصره ۲: شرکتهایی که موفق به دریافت گواهی احراز صلاحیت و رتبه بندی شده اند در صورتی که با آخرین اظهارنامه مالیاتی (جدید) امتیاز بیشتری کسب نمایند می توانند قبل از اتمام اعتبار گواهی مربوطه درخواست گواهی جدید ارائه نمایند.

  تبصره ۳: گواهی های صادره به شرح پیوست شماره ۵ می باشد. گواهی پیوست شماره ۶ در سامانه ساجار http://sajar.mpers.ir قابل دسترسی و مشاهده میباشد

×