تهران، میدان توحید، خیابان توحید

بن بست فرهادیه، پ ۳، واحد ۴۳

ارسال پیام شما به

edari.nastooh@gmail.com

پاسخگوی سوالات شما

۶۶۵۹۴۰۱۵ - ۶۶۵۶۵۵۸۲ - ۶۶۹۱۳۵۸۳

ارتباط مستقیم

۰۹۱۲۲۸۵۶۵۳۲

موسسات غیر تجاری

موسسات غیر تجاری مانند شرکتهای مسئولیت محدود است که بین دو یا چند نفر برای امور غیر تجاری و خدماتی تشکیل شده که  میتواند سرمایه داشته باشد یا بدون سرمایه تاسیس شود

  1. تکمیل دو نسخه تقاضانامه موسسات غیرتجاری
  2. تکمیل دو نسخه اساسنامه موسسات غیرتجاری
  3. در صورت داشتن سرمایه، سرمایه حداقل صدهزار ريال می‌باشد که به صورت سهم الشرکه است.
  4. در موسسات غیر تجاری مدیران می‌توانند برای مدت محدود یا نامحدود انتخاب شوند.
  5. انتخاب بازرس در برخی موسسات اختیاریست که برای یک سال انتخاب می‌شوند.
  6. برای تشکیل جلسات مجامع حضور اصیل یا وکیل با ارائه وکالت‌نامه الزامی است.

جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.

×