تهران، میدان توحید، خیابان توحید

بن بست فرهادیه، پ ۳، واحد ۴۳

ارسال پیام شما به

edari.nastooh@gmail.com

پاسخگوی سوالات شما

۶۶۵۹۴۰۱۵ - ۶۶۵۶۵۵۸۲ - ۶۶۹۱۳۵۸۳

ارتباط مستقیم

۰۹۱۲۲۸۵۶۵۳۲

شرکت با مسئولیت محدود

تعریف شرکت با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هریک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است (م94 ق ت) در اسم شرکت باید عبارت (با مسئولیت محدود) قید شود و همچنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکاء باشد و الا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده و در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن را در شرکت تضامنی خواهد داشت (م 95 ق ت ).
  1. در شرکت با مسئولیت محدود تعداد شرکاء حداقل 2 نفر می‌باشد.
  2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود یک میلیون ریال است .
  3. شرایط احراز حدنصاب درمجامع عمومی در شرکت مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت سخت‌تر می باشد .
  4. در شرکت‌هایی با مسولیت محدود اگر تعداد اعضای هیئت مدیره از 12 نفر بیشتر باشد جلسه با هیئت نظار تشکیل می‌شود .
  5. در شرکت بامسئولیت محدود شرکت در افزایش سرمایه اختیاری است.
  6. سرمایه در شرکت با مسئولیت محدود به سهام یا قطعات سهام تقسیم نمی شود و شرکاء فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
  7. مدیران در شرکت با مسئولیت محدود  بصورت موظف یا غیر موظف که از بین شرکاء یا از خارج انتخاب می شوند انجام وظیفه خواهند نمود .
  8. تقسیم سود در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه شرکاء تقسیم خواهد شد و در شرکت با مسئولیت محدود می توانند در اساسنامه ترتیب دیگری برای تقسیم سود مقرر دارند .
  9. حق رای در شرکت با مسئولیت محدود به نسبت سرمایه خواهد بود .
  10. تقویم سهم الشرکه غیر نقدی در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکاء صورت می گیرد شرکاء دراین خصوص دارای مسئولیت می  باشند  .
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
×