تهران، میدان توحید، خیابان توحید

بن بست فرهادیه، پ ۳، واحد ۴۳

ارسال پیام شما به

edari.nastooh@gmail.com

پاسخگوی سوالات شما

۶۶۵۹۴۰۱۵ - ۶۶۵۶۵۵۸۲ - ۶۶۹۱۳۵۸۳

ارتباط مستقیم

۰۹۱۲۲۸۵۶۵۳۲

سهامی خاص

یک عبارت سهامی (خاص و عام) شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسؤلیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن‌هاست، شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع فعالیت آن امور بازرگانی نباشد. درسهامی خاص:
 1. تعداد سهامداران حداقل 3 نفر می باشند.
 2. حداقل سرمایه برای ثبت شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است.
 3. درشرکت سهامی خاص حداقل 35% سرمایه باید نقدا دریکی از شعب بانکها تودیع و گواهی مربوطه ارائه و 65% درتعهد سهامداران  باشد.
 4. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل درشرکت سهامی خاص اجباری .
 5. مدت مدیریت در شرکت سهامی خاص حداکثر دو سال می باشد که قابل تمدید است.
 6. انتخاب روزنامه کثیر الانتشار درشرکت سهامی خاص برای درج آگهی های دعوت شرکت الزامی است.
 7. مجامع عمومی درشرکت سهامی خاص توسط هیئت رئیسه ای مرکب از یک نفر رئیس و دو نفر ناظر و یک نفر منشی که از بین سهامداران انتخاب می شوند اداره می  گردد.
 8. سرمایه در شرکت سهامی خاص به سهام یا قطعات سهام تقسیم می شود وسهامداران فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات می باشند .
 9. مدیران در شرکت سهامی خاص الزاما بایستی سهامدار بوده یا تعداد سهام وثیقه مقرر در اساسنامه را تهیه وبه صندوق شرکت بسپارند.
 10. تقسیم سود در شرکت سهامی خاص به نسبت تعداد سهام می باشد.
 11. حق رای در شرکت سهامی خاص به تعداد سهام سهامداران بستگی دارد .
 12. تقویم آورده غیر نقدی در شرکت سهامی خاص با کارشناسان رسمی دادگستری خواهد بود .
جهت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید.
×