تهران، میدان توحید، خیابان توحید

بن بست فرهادیه، پ ۳، واحد ۴۳

ارسال پیام شما به

edari.nastooh@gmail.com

پاسخگوی سوالات شما

۶۶۵۹۴۰۱۵ - ۶۶۵۶۵۵۸۲ - ۶۶۹۱۳۵۸۳

بر اساس این کنوانسیون صاحب برند باید درخواستش را به تفکیک برای اداره کشورهای مختلف در چند زبان و با پرداخت هزینه‌های آن ارسال کند. در نتیجه این کار نیاز به صرف هزینه زیاد و زمان طولانی دارد. به همین دلیل در نهایت، برای تسهیل روند ثبت برند و تسریع و کسب حقوق آن، تعدادی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس سیستم مادرید را برای ثبت بین ‌المللی علائم تجاری تصویب کردند.

0 +
سال تجربه
0 +
عضو متخصص
0 +
مشتری فعلی
0 +
پروژه موفق
0 %
درصد رضایت

مدارک لازم برای ثبت برند در مادرید

برای ثبت برند در سیستم ثبت مادرید باید مدارک زیر را ارائه کرد:
 • تقاضانامه‌ی ثبت بین ‌المللی علائم تجاری به همراه درج اسامی کشورهای مد نظر متقاضی
 • معرفی‌نامه‌ای که روی سربرگ شرکت تنظیم شده باشد و امضای مدیران و مهر شرکت را داشته باشد.
 • اگر وکیل شرکت این کارها را انجام میدهد باید حتما وکالتنامه رسمی خود را ارائه کند.
 • شناسنامه و کارت ملی مدیران و صاحبان امضاء شرکت
 • روزنامه رسمی تاسیس
 • روزنامه آخرین تغییرات شرکت برای شخص حقوقی
 • شناسنامه و کارت ملی برای اشخاص حقیقی
 • اظهارنامه یا اصل گواهی‌نامه ثبت علامت تجاری درایران
 • فرم تکمیل شده و مخصوص به زبان لاتین بعد از انتخاب کشورهای موردنظر متقاضی
 • برگه تخمین هزینه‌ها که متضمن امضاء متقاضی باشد
 • رسید پرداخت هزینه بررسی اظهارنامه ثبت بین المللی علائم تجاری
×