سلسه نشست‌های تهیه پیش‌نویس دستورالعمل ساماندهی واردات پوشاک،کیف و کفش و نحوه فعالیت نمایندگان و شعب شرکتهای خارجی عرضه‌کننده در ایران به میزبانی وزارت صمت و با حضور نمایندگانی از نهادهای ذیربط از جمله اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری و مرکز مالکیت معنوی برگزار گردید ، که در آخرین جلسه مورخه هشتم مهرماه موادی از دستورالعمل مذکور مورد بحث و تبادل نظر و نقطه نظرات مربوطه ارائه گردید.