پردیس نوآوری های حقوقی و قضایی، روز چهارشنبه مورخه 1399/02/07 با حضور معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و جمعی از مسئولان عالی قضایی مورد بهره برداری قرار گرفت. همچنین با دستور رئیس قوه قضائیه، خط ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک در حوزه ثبت مالکیت معنوی و ثبت شرکت ها برای ارائه خدمات به شرکت های دانش بنیان این پردیس، در محل پردیس مستقر شده و به شرکت ها ارائه خدمات خواهد کرد. این خدمت در کنار استقرار «دبیر خانه کارگروه ساماندهی حقوقی- قضائی شرکت های دانش بنیان» در محل پردیس نوآوری های حقوقی قضائی، گامی مهم در تسهیل گره های قضائی شرکت های دانش بنیان به شمار می رود. در این مراسم، رییس قوه قضاییه ضمن بیاناتی در خصوص لزوم اعتبار سنجی دقیق شرکتها، مالکیت معنوی و ثبت شرکت‌ها و علائم تجاری را یکی از دغدغه‌های مهم دستگاه قضا دانست.

منبع: اداره کل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری