ثبت موسسات

تعریف موسسه
در توضیح مساله موسسه چیست بیان می‌شود موسسه نهادیست که از شخصیت حقوقی برخوردار است و برای انجام اموری که جنبه تجارتی ندارد تشکیل می‌شود. اموری که موسسات به آنها اشتغال دارند شامل امور خیریه و عام المنفعه، امور هنری، آموزشی و فرهنگی و … می‌باشد.
قوانین مرتبط با موسسه
اما بسیاری از اشخاص تصور می‌کنند که با ثبت موسسه از پرداخت مالیات معاف خواهند در صورتی که بصورت کلی همه موسسات غیرتجارتی که از فعالیت خود کسب سود کنند، مشمول پرداخت مالیات هستند:
اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجارتی که به منظور تقسیم سود تاسیس نشده اند در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند و در جمع فعالیت های خود سود داشته باشند این سود درآمد مشمول مالیات محسوب و به نرخ ماده١٣١ قانون مالیاتهای مستقیم مشمول مالیات خواهد بود.
اما چه موسساتی علاوه بر موسساتی که به فعالیت غیرتجاری می‌پردازند و کسب سود نمی‌کنند، از مالیات معافند؟
درآمد حاصل از تعلیم و تربیت مدارس غیر انتفاعی اعم از ابتدایی، راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه‌ای، آموزشگاه‌های فنی و حرفه‌ای آزاد دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی‌ غیر انتفاعی و مهدهای کودک در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و درآمد موسسات نگهداری معلولین ذهنی و حرکتی بابت نگهداری اشخاص مذکور که حسب مورد دارای پروانه فعالیت از مراجع ذیربط‌ هستند همچنین درآمد باشگاه‌­ها و موسسات ورزشی دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از فعالیت­‌های منحصرا ورزشی از پرداخت مالیات معاف‌ است.
اشتباهات رایج در ثبت موسسه
نکته جالبی که در مورد موسسات وجود دارد این است که ثبت و تاسیس موسسه با یک شخص نیز امکان دارد. در صورتی که در مورد شرکت‌های تجاری این امکان وجود نداشت. همین مزیت باعث می‌شود که اشخاص به ثبت موسسه تمایل نشان دهند.
اما چه معزلات و مشکلاتی در مورد ثبت موسسات وجود دارد؟ چه عواملی ثبت موسسه را دشوار می‌سازد؟
یکی از عواملی که منجر به بروز مشکل در ثبت موسسه می‌شود، بحث دریافت مجوز از ارگان‌های مربوطه است.
البته برای تسهیل فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی و امور خیریه و …، تلاش‌هایی برای تسهیل روند کسب مجوز صورت گرفته ولی با بدلیل پیچیدگی‌هایی که همچنان وجود دارد، بسیاری بدون کسب مجوز به فعالیت می‌پردازند.
از بزرگترین اشتباهات افراد انجام فعالیت‌های علمی و فرهنگی بدون ثبت موسسه و کسب مجوز است که پیامدهای قانونی زیادی دارد.