رتبه بندی

رتبه بندی شرکت ها چیست ؟

هر شرکتی برای انجام قرارداد با شرکت و سازمان‌های دولتی نیازمند به اخذ رتبه می‌باشند. در غیر اینصورت شرکت و سازمان‌های دولتی نمی‌توانند قرارداد ببندند. داشتن رتبه برای شخص حقیقی و حقوقی الزامی است و باعث می‌شود که در بین رقیبان شناخته شود و موجب اعتبار نیز می‌شود.

رتبه بندی شرکت

رتبه بندی شرکت ها عبارتند از:

    رتبه بندی پیمانکاری

    رتبه بندی مشاوران

    رتبه بندی شرکت های انفورماتیک

    رتبه بندی شرکت های طرح و ساخت

    رتبه بندی انبوه سازان

شرکت ها از نظر صلاحیت به شرکت‌های پیمانکاری و مشاوره‌ای تقسیم شده‌اند.